Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trần Văn Điền

Hiệu trưởng - Phó giáo sư, Tiến sĩ

Khoa Môi trường

0912151016

tranvandien@tuaf.edu.vn

Trần Văn Định

Kỹ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học

tranvandinh@tuaf.edu.vn

Dương Văn Đoàn

Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện LN&PTBV

Viện Lâm Nghiệp và Phát triển bền vững - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

duongvandoan@tuaf.edu.vn