Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa KHCB

Di động: 0967751863

Email: mainguyen87@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/mainguyen87

Name: Nguyễn Thị Mai

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Facuty of basic science

Tel: 0967751863

Email: mainguyen87@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/mainguyen87

 

 

Lĩnh vực giảng dạy
-  Môn học giảng dạy bậc đại học: Sinh học đại cương

 Lĩnh vực nghiên cứu:

  • - Nghiên cứu đặc điểm của gen Gmchi phân lập từ cây đậu tương
  • - Nghiên cứu tạo cây thuốc lá mang cấu trúc rnai kháng Soybean Mosaic Virus bằng kỹ thuật chuyển gen