Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuận
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Đức Nhuận

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Du lich Sinh thái

Di động: 098.6886.098; 089.8668.089

Email: nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Đức Nhuận

Degree: PhD

Title: Senior Lecture

Office Address: Dept. of Resources Management and Ecotourism

Tel: 098.6886.098; 089.8668.089

Email: nguyenducnhuan@tuaf.edu.vn

Website: