Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Nguyễn Hưng Quang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Hưng Quang

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Phó giáo sư

Địa chỉ: Khoa CNTY

Di động: 0985588164

Email: nguyenhungquang@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Hưng Quang

Degree: PhD

Title: Asc Prof

Office Address:

Tel: 0985588164

Email: nguyenhungquang@tuaf.edu.vn

Website:

  1. ĐÀO TẠO

Học vị

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

 Trường Ðại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Chăn nuôi Thú y

1997

Thạc sỹ

Trường Ðại học Nông Lâm Thái Nguyên

 Chăn nuôi

2000

Tiến sỹ

Đại học tổng hợp Quốc gia Philipin tai Los Banos

 Chăn nuôi

2006

  1. CÔNG TÁC

Thời gian

 

Vị trí

           Đơn vị

1997-2000

Giảng viên trợ giảng, Học viên cao học

Khoa CNTY, Trường ĐHNL TN

2000-2002

Giảng viên giảng dạy

Khoa CNTY, Trường ĐHNL TN

2002-2006

Giảng viên trợ giảng giáo sư ĐH UPLB,

Nghiên cứu sinh

Đại học tổng hợp Quốc gia Philipin tai Los Banos

2016-2019

Giảng viên, Giảng viên chính, Giảng viên cao cấp

Phó trưởng phòng, Trưởng phòng

Khoa CNTY, Trường ĐHNL TN

01/2019-10/2020

Giảng viên cao cấp

Viện trưởng

Trường ĐHNL TN

Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên

11/2020-nay

Giảng viên cao cấp -Phó Hiệu trưởng,

Viện trưởng

Trường ĐHNL TN

Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên

  1. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu sử dụng một số công thức thức ăn ủ chua từ sản phẩm củ và lá sắn với cỏ stylo trong chăn nuôi lợn thịt tại nông hộ

2010-2011

B2010-TN02-16

Cấp bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

Nghiên cứu xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng trâu, bò chết hàng loạt trong vụ đông xuân tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

2012-2013

B2012-TN02-02

Cấp bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã nghiệm thu đạt loại Tốt

Nghiên cứu sử dụng thân và lá tươi của một số giống cao lương ngọt làm thức ăn nuôi trâu, bò thịt

2014-2015

TN2014

Cấp đại học

Đại học Thái Nguyên

Đã nghiệm thu đạt loại Tốt

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

Tình trạng (đã nghiệm thu-xếp loại, chưa nghiệm thu)

Nghiên cứu sử dụng một số giống cỏ hòa thảo nhập nội (P.atratum, B.brizath, B.decumbens trong chăn nuôi bò thịt.

2008

B2008-TN02-08

Cấp bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã nghiệm thu đạt loại Tốt

Khai thác nguồn gen ngựa bạch Việt Nam

2010-2014

Cấp Nhà nước

 

Đã nghiệm thu đạt loại Tốt

Nhiệm vụ cấp Nhà nước - Khai thác và phát triển nguồn gen giống bò H’Mông

2011-2015

Cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu đạt loại Tốt

Khai thác và phát triển giống gà Cáy Củm tại Cao Bằng và Hà Giang

2014-2017

Cấp Nhà nước

Đang TH

Overcoming technical and market constraints to the emergence of profitable beef enterprises in the north-western highlands of Vietnam

2009-2014

Dự án Nghiên cứu Hợp tác quốc tế với ACIAR (Úc)

LPS/2008/049

Đã nghiệm thu đạt loại Xuất sắc

Intensification of beef cattle production in upland cropping systems in Northwest Vietnam

2017-2021

Dự án Nghiên cứu Hợp tác quốc tế với ACIAR (Úc)

LPS/2015/037

Đang TH

Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen gà Lông Xước

2017-2021

Cấp nhà nước

Đang TH

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen trâu tầm vóc lớn nuôi tại Chiêm Hóa - Tuyên Quang

2018-2022

Cấp nhà nước

Đang TH

 

  1. CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
    1. SÁCH TIÊU BIỂU

Tên sách

Nhà xuất bản

  •  

Vai trò

Tài liệu tập huấn chăn nuôi lợn thịt theo phương pháp tập huấn tại hiện trường

 

Nông nghiệp

2007

Đồng tác giả

Sổ tay hướng dẫn chăn nuôi lợn thịt trong nông hộ

Nông nghiệp

2009

Đồng tác giả

Giáo trình Hướng dẫn Thực hành Vi sinh Công nghiệp

Viện Đại học Mở Hà Nội

2015

Đồng tác giả

Giáo trình Chọn lọc và nhân giống vật nuôi

NXB Nông nghiệp

Số 63-630/NN-2017 (1/265)

2017

Đồng tác giả