Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Nguyễn Khánh Quang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Khánh Quang

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn Giáo dục thể chất

Di động: 0986899122

Email: nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

Website: nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

Name: Nguyễn Khánh Quang

Degree: B1

Title:

Office Address:

Tel: 0986899122

Email: nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

Website: nguyenkhanhquang@tuaf.edu.vn

I. PROFILE PROFILE
Full name: Nguyễn Khánh Quang Gender: Male
Date of birth: October 4, 1984 Place of birth: Communal street _ Hung Son commune _ Dai Tu_ Thai Nguyen province
Hometown: Communal house _ Hung Son commune _ Dai Tu_ Thai Nguyen province
Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province Ethnicity: Kinh
Highest Degree: Master of Five, place of recognition: 2015
Scientific title (Professor, Assoc ...): Year of recognition, appointment:
Position (current or before retirement):
Workplace (currently or before retirement): Faculty of Basic Science, University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University
Private accommodation or contact address: Faculty of Basic Science, University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University
Contact phone: Cell phone: 0986899122, Fax:
II. TRAINING PROCESS
1. University
Subject: Physical Education Training System: Regular
Training place: Tu Son University of Sports and Sports - Bac Ninh. Year of graduation: 2009
Graduation thesis name:
Graduate thesis instructor
2. Postgraduate
Master's Degree: School Sports Year of degree: 2015
Training place: Tu Son University of Sports and Sports - Bac Ninh
Name of master thesis: "Research on speed power development exercises for students of Karate_Do Club, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry".
Master thesis instructors: TS. Nguyen Duong Bac.
3. Foreign language
1. Foreign language 1: English Usage level: B1 (good reading, writing, speaking, listening). Computing: IC3

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Khánh Quang                               Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 04-10-1984                      Nơi sinh: Phố đình _ Xã Hùng sơn _Đại từ_ tỉnh Thái Nguyên

Quê quán: Phố đình _ Xã Hùng sơn _Đại từ_ tỉnh Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        Dân tộc: Kinh                                                        

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                        Năm, nơi công nhận học vị: 2015

Chức danh khoa học (GS, PGS...):                        Năm công nhận, bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0986899122,                   Fax:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành học: Giáo dục thể chất                                                     Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Từ sơn _ Bắc Ninh.           Năm tốt nghiệp: 2009

Tên khóa luận tốt nghiệp:

Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

2. Sau đại học

 Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Thể Thao Trường học                       Năm cấp bằng: 2015

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Từ sơn _ Bắc Ninh

 Tên luận văn thạc sĩ: "Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho sinh viên CLB Karate_Do Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên".

 Người hướng dẫn luận văn thạc sĩ: TS. Nguyễn Đương Bắc.

3. Ngoại ngữ

1. Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh                   Mức độ sử dụng: B1 (đọc, viết, nói, nghe tốt).   Tin học: IC3

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Năm 1998 – 2000 Học sinh Trường THCS Nha Trang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Học sinh
Năm 2000 – 2003  Học sinh Trường THPT Lương Thế Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Học sinh
Năm 2005 – 2009 Sinh viên Trường Đại học Thể Dục Thể Thao _ Từ sơn _Bắc ninh. Sinh viên
 tháng 10/2010 – đến nay Giảng viên bộ môn Giáo dục Thể Chất – Khoa KHCB trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Giảng viên

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn

thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

 Đề tài :“Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn giáo dục thể chất tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên”.( Đề tài đã được nhà trường nghiệm thu và đạt kết quả tốt )2011- 57

2011

Đề tài cấp cơ sơ

 

Chủ nhiệm đề tài

2

Năm 2013 tham gia nghiên cứu đề tài cùng bộ môn"Nghiên cứu hình thức hoạt động thể thao ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên".

2013

Đề tài cấp Cơ sở

 

 

Người tham gia

3

Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho sinh viên CLB Karate_Do Trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên. 60140103

2015

Đề tài luân văn

Chủ nhiệm

 

 

V. THÀNH TÍCH CÁ NHÂN KHEN THƯỞNG TRONG CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN

 

 

 

1.  Văn hóa văn nghệ - Thể dục thể thao :

Tham gia đầy đủ các hoạt động,phong trào của Đoàn Thanh Niên,Hội Sinh viên nhà trường,các hoạt động do Công Đoàn nhà trường tổ chức và đã đạt được nhiều kết quả cao.

- Nhận Bằng khen cá nhân suất sắc trong công tác hội và phong trào tỉnh thái nguyên.

- Nhận giấy khen suất sắc trong công tác phong trào hội sinh viên khoa khoa học cơ bản.

2. Các thành tích đã được ghi nhận

-  Năm học 2011 – 2012 được nhận danh hiệu lao động tiên tiến Trường Đại học Nông Lâm

 - Năm học 2012 – 2013 được nhận danh hiệu lao động tiên tiếnTrường Đại học Nông Lâm

-  Năm học 2012 -2013 nhận danh hiệu lao động tiên tiến Trường Đại học Nông Lâm

- Năm học 2013 -2014 nhận danh hiệu lao động tiên tiến Trường Đại học Nông Lâm

-Năm học 2014 -2015 nhận danh hiệu lao động tiên tiến Trường Đại học Nông Lâm

- Năm học 2015 -2016 nhận danh hiệu lao động tiên tiến Trường Đại học Nông Lâm