Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn Hải
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: (+84)972996929

Email: nguyenngocsonhai@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Ngọc Sơn Hải

Degree: Doctor of Phisolophy

Title: Lecturer

Office Address: Falcuty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: (+84)972996929

Email: nguyenngocsonhai@tuaf.edu.vn

Website: