Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động:

Email: nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/administrator/index.php?option=com_tuaf&view=gv&layout=edit&id=274

Name: Nguyễn Thị Thu Hương

Degree: Doctor of Philosophy

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Sciences

Tel:

Email: nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/administrator/index.php?option=com_tuaf&view=gv&layout=edit&id=274

1. Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương            

Ngày tháng năm sinh: 08/09/1987   

Quê quán: Hoàng Tung – Hòa An – Cao Bằng  

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học NÔng Lâm Thái Nguyên 

Giới tính: Nữ

Nơi sinh: Cao Bằng

Dân tộc: Tày

 

Học vị: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2021, Nhật Bản

Đơn vị công tác: Khoa Khoa học cơ bản, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Email: nguyenthithuhuongcb@tuaf.edu.vn

2. Quá trình đào tạo

2.1. Đào tạo đại học

Nơi đào tạo: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Nghành học: Sinh học

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

Hệ đào tạo: chính quy

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp 2009

2.2. Đào tạo sau đại học

Nơi đào tạo: Đại học Queensland

Thạc sỹ chuyên ngành: Chăn nuôi

Năm tốt nghiệp 2013

Hệ đào tạo: chính quy

Nước đào tạo: Australia

 

Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng ức chế Campylobacter jejuni và ảnh hưởng lên sinh trưởng ở gà thịt của một số tinh dầu thực vật.

2.2. Đào tạo sau đại học

Nơi đào tạo: Đại học Miyazaki

Tiến sỹ ngành: KHCN trong nông nghiệp bền vững

Năm tốt nghiệp 2021

Hệ đào tạo: chính quy

Nước đào tạo: Nhật Bản

 

Tên đề tài: Study on the diversity of the O antigen-encoding region and the tellurite resistance operon in Escherichia coli

3. Quá trình công tác chuyên môn

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ đảm nhiệm

3/2014 – 11/2014

Tổ chức ADRA tại Việt Nam

Điều phối viên hiện trường

12/2014 – đến nay

Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Giảng viên

4. Công trình khoa học đã công bố

Iguchi A, Takemura T, Ogura Y, NguyenTTH, Kikuchi T, Okuno M, et al. (2023) Genomic characterization of endemic diarrheagenic Escherichia coli and Escherichia albertii from infants with diarrhea in Vietnam. PLoS Negl Trop Dis 17(4): e0011259. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0011259

 

Habets A, Touzain F, Lucas P, Huong NTT, Iguchi A, Crombé F, Korsak N, Piérard D, Saulmont M, Cox E, Engelen F, Mainil J, Thiry D. 2022. Identification of five serotypes of enteropathogenic Escherichia coli from diarrheic calves and healthy cattle in Belgium and comparative genomics with Shigatoxigenic E. coli. Vet Sci.9:492. doi: 10.3390/vetsci9090492. 

Nguyen TTH, Kikuchi T, Tokunaga T, Iyoda S, Iguchi A. Diversity of the tellurite resistance gene operon in Escherichia coli. 2021. Front Microbiol 12:681175. http://doi: 10.3389/fmicb.2021.681175. 

 

Nguyen TTH, Iguchi A, Ohata R, Kawai H, Ooka T, Nakajima H, Iyoda S. Distribution of novel Og types in Shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from healthy cattle. 2021. J Clin Microbiol 59: e02624-20. http://doi: 10.1128/JCM.02624-20.

 

Prah I, Ayibieke A, Nguyen TTH, Iguchi A, Mahazu S, Sato W, Hayashi T, Yamaoka S, Suzuki T, Iwanaga S, Ablordey A, Saito R. 2021. Virulence profiles of diarrheagenic Escherichia coli isolated from the Western region of Ghana. Jpn J Infect Dis 74:115-121. http://doi: 10.7883/yoken.JJID.2020.356. 

 

Karn Duangtathip, Nguyen Thi Thu Huong, Atsushi Iguchi, Naoaki Misawa and Takako Taniguchi, 飼育犬から分離されたEscherichia albertii の性状 (Characterization of Escherichia albertii isolated from a domestic dog). 2020. J Jpn Vet Med Assoc73: 191-194.

Nguyen Thi Thu Huong. 2015. A review of strategies to control colonization of Campylobacter jejuni in chicken, p 132-141. Proceedings of the Sustainable livestock development. Vietnam National Academy of Agriculture, Hanoi.

 

Cemil Kurekci, Nguyen Thi Thu Huong, Shakir Hassan, Sharon Bishop-Hurley, Chris McSweeney, Rafat Al Jassim. 2014. Reducing Campylobacter load in broiler chickens by using plant extracts, p 14-15. Proceeding of the Challenges in poultry Industry (Reality and Expectation), the 1st International Conference, ICCPI –VHM-CU-EGYPT. Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University.

 

Nghiên cứu đặc điểm và tiêu hóa invitro của phytaza tái tổ hợp có nguồn gốc từ Aspergillus niger XP. Ngô Thanh Xuân, Mai Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hương, Đinh Thị Mỹ Hằng, Vũ Nguyên Thành, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 1/2012 - Kỳ 1 tháng 1, 15-20.