Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thuý Mỵ
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thuý Mỵ

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên Chính

Địa chỉ: Khoa. Chăn nuôi Thú y

Di động: 0977008369

Email: nguyenthithuymy@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthithuymy

Name: Nguyễn Thị Thuý Mỵ

Degree: Ph.D

Title: Main Lecturer

Office Address: Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science - TUAF

Tel: 0977008369

Email: nguyenthithuymy@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenthithuymy

Đào tạo

Đại học ngành Chăn nuôi thú y- Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (1981- 1986)

Thạc sỹ: Ngành Chăn nuôi- Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (1997)

Tiến sỹ: Ngành Chăn nuôi- Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (2005)