Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Phạm Thị Ngọc Mai
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Mai

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Sinh học & Công nghệ Thực phẩm

Di động: +84985415116

Email: phamthingocmai@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Phạm Thị Ngọc Mai

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food Technology

Tel: +84985415116

Email: phamthingocmai@tuaf.edu.vn

Website:

QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

2005 - 2010

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Kỹ thuật Thực phẩm

Kỹ sư

2010 - 2012

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Công nghệ Thực phẩm

Thạc sĩ

 

 

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ

Chức vụ

10/2010 - 12/2012

Phòng Phân tích Hóa học

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Nghiên cứu viên

01/2013 đến nay

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm

Khoa CNSH-CNTP, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

TP Thái Nguyên

Giảng viên