Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Phạm Thị Tuyết Mai
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Thị Tuyết Mai

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Bộ môn CNTP- Khoa CNSH&CNTP

Di động: 0965 051 220

Email: phamthituyetmai@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Phạm Thị Tuyết Mai

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Department of Food Technology

Tel: 0965 051 220

Email: phamthituyetmai@tuaf.edu.vn

Website: