Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Trần Việt Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Lý lịch khoa học

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Trần Việt Dũng                                                                           Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 31.01.1983                                                            Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán:  Đồng Quang, Thái Nguyên               Dân tộc: Kinh                                

Học vị cao nhất:    Thạc sĩ                                                                                 Năm, nơi công nhận học vị:  2009

Chức danh khoa học (GS, PGS...):                                                                Năm công nhận, bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Bộ môn Phát triển nông thôn, Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: DĐ: (+84) 912.549.226,                                             Fax:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành học:  Kỹ sư Lâm Nghiệp                                               Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường Đại học  Nông Lâm Thái Nguyên   .                                       Năm tốt nghiệp: 2005

2. Sau đại học

 Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:  Trồng trọt                                                                    Năm cấp bằng: 2009

 Nơi đào tạo: Trường Đại học tổng hợp Rial. Philippin

 Tên luận văn thạc sĩ:  " Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón hữu cơ  đến sinh trưởng và phát triển cây Ngô"

 3. Ngoại ngữ

1. Ngoại ngữ 1:  Tiếng Anh                   Mức độ sử dụng: B2 (đọc, viết, nói, nghe tốt).

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2006 - 2017    

 

 

 Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

 

 

 Giảng viên