Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Đỗ Trung Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đỗ Trung Hiếu

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Kinh tế & PTNT

Di động: 0868102666

Email: dotrunghieu@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Đỗ Trung Hiếu

Degree: Cử nhân ngoại ngữ, TOEIC 680, TOELF 523

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development

Tel: 0868102666

Email: dotrunghieu@tuaf.edu.vn

Website: