Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Dương Hoài An
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Hoài An

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84 961 088 743

Email: duonghoaian@tuaf.edu.vn

Website: http://www.tuaf.edu.vn

Name: Dương Hoài An

Degree: PhD

Title:

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: +84 961 088 743

Email: duonghoaian@tuaf.edu.vn

Website: http://www.tuaf.edu.vn

Full name: Duong Hoai An

Gender: Male

Bachelor of Agricultural Economics (1996-2000), Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam Thesis title: “Application of Value Added Tax in Thai Nguyen City of Thai Nguyen Province: Issues and Solutions".

Master of Agricultural Economics (2001-2004), Thai Nguyen University, Tan Thinh Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam. Thesis title: “Equitization of State-Owned Enterprises in Lam Dong Province: Issues and Solutions”.

Ph.D. in Economics (2011-2016), Griffith University, 170 Kessels Road, Nathan Queensland 4111, Australia. Thesis title: “Does Microfinance Really Help Reduce Poverty? New Evidence from Vietnam”.

Current office address: Faculty of Economics and Rural Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam

Mobile phone: +84 961 088 743

Email: duonghoaian@tuaf.edu.vn

Skype: duonghoaian

Yahoo messenger: duonghoaian

Google plus: an.duonghoai

Facebook: an.duonghoai

Twitter: duonghoaian