Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sỹ Dương Thế Hiển
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Thế Hiển

Học vị: Thạc Sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Xóm Nước Hai - Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên

Di động: 0979596261

Email: duongthehien@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Dương Thế Hiển

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address:

Tel: 0979596261

Email: duongthehien@tuaf.edu.vn

Website:

I. LÝ LỊCH SỢ LƯỢC

Họ và tên: Dương Thế Hiển                                     Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 10-08-1990                       Nơi sinh: TP. Thái Nguyên    

Quê quán: Hương Sơn, Phú Bình

Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        Dân tộc: Kinh                                                        

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                                Năm, nơi công nhận học vị: 2016

Chức danh khoa học (GS, PGS...):                          Năm công nhận, bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): UVBCH Đoàn TNCSHCM trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0979596261,                   Fax:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành học: Sư phạm TDTT                                                     Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.             Năm tốt nghiệp: 2012

Tên khóa luận tốt nghiệp:

Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

2. Sau đại học

 Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: GDTC                       Năm cấp bằng: 2016

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

 Tên luận văn thạc sĩ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động CLB Cầu lông trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên    .

 Người hướng dẫn luận văn thạc sĩ: TS. Bùi Quang Hải

 

3. Ngoại ngữ

1. Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh                    Đã có chứng chỉ IELTS 5.0.

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012 đến 2016

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.                                                          

Cán bộ hợp đồng tạo nguồn   

2016 đến 2018

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Cán bộ hợp đồng giảng dạy   
2018 đến nay

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

 
Cán bộ biên chế