Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Dương Thị Kim Huệ
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Thị Kim Huệ

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động: 0984 716 899

Email: duongthikimhue@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongthikimhue

Name: Dương Thị Kim Huệ

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address:

Tel: 0984 716 899

Email: duongthikimhue@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongthikimhue

I. Quá trình đào tạo:

- Hoàn thành bậc học đại học ngành Lịch sử Đảng tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (2002 -2006).

- Hoàn thành bậc cao học ngành Lịch sử Đảng tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2007 -2011).

- Hiện đang làm NCS ngành Lịch sử Đảng tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

II. Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu

- Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.