Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Dương Thị Kim Huệ
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Thị Kim Huệ

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động: 0984 716 899

Email: duongthikimhue@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongthikimhue

Name: Dương Thị Kim Huệ

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Science

Tel: 0984 716 899

Email: duongthikimhue@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongthikimhue

I. Education

Year

Institution

Major

Degree

2002-2006

 University of Social and Humanities - Vietnam National University

History of the Communist Party of Vietnam

Bachelor

2008-2011

Vietnam National University

History of the Communist Party of Vietnam

Master

2015 - 2019

Vietnam National University

History of the Communist Party of Vietnam

Ph.D

 

II. Field of teaching and research

- History of the Communist Party of Vietnam.

- The revolutionary way of the Communist Party of Vietnam.

- Ho Chi Minh Thought

III. Vietnamese Journals

•  "Great national unity - the decisive factor to win the resistance war against the American imperialist invasion", Journal of Education Theory, issue March 2015.

• "The Party's ideological work in the resistance war against American imperialism". Journal of Education Theory, issue May 2015.

• "The role of the Party in mobilizing the third force to fight for peace and sign the Paris Agreement (1968 - 1972)". Journal of Education and Society, June 2017 (p6 -8).

• "Paris Agreement 1973 - turning point of the resistance war against America, saving the country". Education and Social Journal, June 2018 issue.

• The book: "Stories about President Ho Chi Minh's style". National Political Publishing House, 2020