Chào mừng bạn đến với website: Hồ Lương Xinh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hồ Lương Xinh

Học vị:

Chức danh: Giảng viên - Thạc sĩ

Địa chỉ: Khoa kinh tế & Ptnt

Di động: 0986962349

Email: holuongxinh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Hồ Lương Xinh

Degree:

Title:

Office Address:

Tel: 0986962349

Email: holuongxinh@tuaf.edu.vn

Website: