Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Lê Minh Tú
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lê Minh Tú

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Hỗ trợ khởi nghiệp

Di động: 0944947477

Email: leminhtu@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/leminhtu

Name: Lê Minh Tú

Degree: Msc

Title:

Office Address: Center for Technology Incubator and Startup Support

Tel: 0944947477

Email: leminhtu@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/leminhtu

     Cử nhân Thương mại Quốc tế ngành Kinh tế học tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội (2007-2011)

     Cử nhân Tài chính Quốc tế ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội (2011-2013)

    Thạc sĩ nghiên cứu Nền kinh tế chính trị Châu Âu ngành Kinh tế học tại Đại học  Trier, Đức (2014-2016)