Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Lê Quốc Tuấn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lê Quốc Tuấn

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động: 0904.979.297

Email: lequoctuan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/lequoctuan

Name: Lê Quốc Tuấn

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Science

Tel: 0904.979.297

Email: lequoctuan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/lequoctuan

Sơ lược lý lịch:

- Sinh năm 1981

- Dân tộc: Kinh     Tôn giáo: không

- Quê quán: Thị xã Kinh Môn - tỉnh Hải Dương

Quá trình học tập:

- Học Đại học ngành Triết học/chuyên ngành CNXH KH tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội (2002 - 2006)

- Học Thạc sỹ ngành Triết học tại Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị - Đại học Quốc Gia Hà Nội (2009 - 2011)

- Học Văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh tại Viện Đại học mở Hà Nội (2010 - 2013)

- Học Tiến sĩ ngành Triết học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc Gia Hà Nội (2018 - 2021)

Quá trình công tác:

- Từ năm 2006 - 2015 là giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị, khoa Khoa học Cơ bản, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

- Từ năm 2015 đến nay là Phó Trưởng phòng Công tác HSSV, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu: Tham gia giảng dạy ở trình độ Đại học các học phần: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, CNXHKH; giảng dạy ở trình độ Cao học học phần Triết học.