Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Lê Quốc Tuấn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Lê Quốc Tuấn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Thái Sơn 2 - Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên

Di động: 0904.979.297

Email: lequoctuan@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Lê Quốc Tuấn

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address:

Tel: 0904.979.297

Email: lequoctuan@tuaf.edu.vn

Website:

 

Education

Year Institution Major Degree
2002-2006 Academy of Journalism and Communication Philosophy - Scientific socialism Bachelor
2009-2011 Vietnam National University Philosophy - Scientific socialism Master
2017 - current VNU University of Social Sciences and Humanities Philosophy PhD

 

Employment

Year Position Institution
2006-2015 Lecturer Faculty of Basic Science - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam
2015- current Lecturer-Deputy of department Student Affairs Office - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam

 

Interests

a. Religion
b. Cultural

 

Lý lịch khoa học tiếng Việt