Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hằng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Tổ 17. Tân Thịnh. TPTN

Di động: 0979945082

Email: nguyenhang@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenhang

Name: Nguyễn Thị Thu Hằng

Degree:

Title:

Office Address:

Tel: 0979945082

Email: nguyenhang@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenhang

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng                              Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 26-12-1984                      Nơi sinh: Hạ Hòa – Phú Thọ

Quê quán: Xã Y Sơn,H. Hạ Hòa, Tỉnh Phú Thọ        Dân tộc: Kinh                                                        

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                                        Năm, nơi công nhận học vị: 2010

Chức danh khoa học (GS, PGS...):                        Năm công nhận, bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0979945082,                   

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành học: Sư phạm Vật lý                                                     Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.           Năm tốt nghiệp: 2006

Tên khóa luận tốt nghiệp:

Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp

2. Sau đại học

 Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: LL&PPDH Vật lý                      Năm cấp bằng: 2010

 Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

 Tên luận văn thạc sĩ: "Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên của các trường cao đẳng, đại học khối Nông – Lâm - Ngư khi dạy phần "Nhiệt học" trong chương trình Vật lí đại cương "

 Người hướng dẫn luận văn thạc sĩ: PGS.TS. Tô Văn Bình.

 Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: .

 Nơi đào tạo: .                                                                         

 Tên luận án: 

Người hướng dẫn luận án tiến sĩ:

3. Ngoại ngữ

1. Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh                   Mức độ sử dụng: B1. Đã có chứng chỉ TOEIC.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 

2006 đến nay

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Giảng viên