Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Học vị: Thạc Sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0971261192

Email: nguyenmanhhung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenmanhhung

Name: Nguyễn Mạnh Hùng

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0971261192

Email: nguyenmanhhung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenmanhhung

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

9/2010 - 9/2014: Học đại học tại Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư

Xếp loại: Giỏi

9/2015 - 3/2017: Học thạc sĩ tại trường Đại học Huddersfield, Vương Quốc Anh

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế

Xếp loại: Xuất sắc

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/2014 - 11/2014: Trợ lý dự án, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, Thái Nguyên, Việt Nam

 

 • 11/2014 - 9/2015: Chuyên viên, Trung tâm đào tạo & Phát triển quốc tế ITC, trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

 

 • 4/2017 - nay: Giảng viên Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

CHỨNG CHỈ

 • Chứng chỉ tiếng Anh

IELTS: 6.0

TOEIC: 800

 • Chứng chỉ tin học

IC3 (The Internet and Computing Core Certification)

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU

Phỏng vấn định tính

 • Nghiên cứu định tính

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

 • 8/2018 - 11/2020: Chủ tịch Hội sinh viên, trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

 

 

 

EDUCATION BACKGROUND

 • Sep 2010 – Sep 2014: Bachelor Degree

School: Thai Nguyen University of Economics and Administration

Country: Vietnam

Degree: Bachelor of Business and Investment

Dissertation title: The impact of foreign direct investment on developing economies and the environment: The case of Vietnam

Classification: Very Good (GPA: 3.23/4.0)

 • Sep 2015 – Mar 2017: Master of Science

School: University of Huddersfield, Huddersfield

Country: the United Kingdom

Degree: Msc. International Business Management

Dissertation title: Aftermaths of the foreign divestment in Sri LanKa

Classification: Distinction

EMPLOYMENT HISTORY

 • Sep 2014 – Nov 2014: Project assistant, Nui Phao Mining Company (Vietnam)

Advising product developers on products

Research to support product development

Supervising lab staff

 • Nov 2014 – Sep 2015: Officer, International Training Center, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (Vietnam)

Coordinating summer school programme

Devising and delivering interactive teaching sessions

 • April 2017 – Now: Lecture, Faculty of Economics and Rural Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (Vietnam)

Supervising undergraduate dissertations

Assisting with programme development and student assessment

Delivering teaching sessions on BSc Agricultural Economics and BSc Rural Development

CERTIFICATIONS

 • English Certificate

IELTS: 6.0

TOEIC: 800

 • Informatics Certificate

IC3 (The Internet and Computing Core Certification)

RESEARCH SKILLS

 • Qualitative interviewing
 • Application of scientific theory to qualitative data

SOCIAL ACTIVITIES

 • Aug 2018 – 11/2020: Chairman of Student Association, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (Vietnam)

Overseeing the process of student organization event planning;

Completing all student organization purchase requests;

Organizing social activities for domestic and international student

AWARDS

 • Certificate of Merits for outstanding student association activities in academic year 2018 – 2019
 • Certificate of Merits for outstanding student association activities in academic year 2019 - 2020