Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nông Thị Thu Huyền
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nông Thị Thu Huyền

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Quản Lý Tài Nguyên

Di động: +84 912 477 913

Email: nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn/khoaqltn.html

Name: Nông Thị Thu Huyền

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Resources Management

Tel: +84 912 477 913

Email: nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Website: http://tuaf.edu.vn/khoaqltn.html