Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thị Thu Huyền
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Thị Thu Huyền

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa Nông học

Di động: 0988834550

Email: phamthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Phạm Thị Thu Huyền

Degree: Dr.

Title: Lecturers

Office Address: Faculty of Agronomy - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0988834550

Email: phamthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Website: