Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Phương Oanh

Giảng viên - Thạc sỹ

Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên

+84-912.239.334

nguyenthiphuongoanh@tuaf.edu.vn

Phạm Quốc Toán

Kỹ thuật viên - Thạc Sỹ

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

0986314834

phamquoctoan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

Khoa Nông học

nguyenminhtuan@tuaf.edu.vn

Bùi Lan Anh

Tiến sĩ

Khoa Nông học

builananh@tuaf.edu.vn

Hoàng Kim Diệu

Giảng viên - Nghiên cứu sinh

Khoa Nông học

hoangkimdieu@tuaf.edu.vn

Dương Trung Dũng

Giảng viên - Tiến sỹ

Tổ 10, xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên

+84-985783356

duongtrungdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thuý Hà

nguyenthuyha@tuaf.edu.vn

Trần Đình Hà

Tiến sỹ

Khoa Nông học, ĐH Nông lâm Thái Nguyên

0978 626 977

trandinhha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Hữu Hồng

Giảng viên chính - Phó Giáo sư.Tiến sỹ

Khoa Nông học

0912739448

nguyenhuuhong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thế Huấn

Giảng viên chính - Tiến sĩ

Khoa Nông học

0912479928

nguyenthehuan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Viết Hưng

PGS - TS

Khoa Nông học

0912386574

nguyenviethung@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thu Huyền

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

0988834550

phamthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Tô Xuân Lâm

Kĩ thuật viên - Cử nhân

Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên

toxuanlam@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Lân

Giảng viên chính - Tiến sỹ

Khoa Nông học

0914659128

nguyenthilan@tuaf.edu.vn