Chào mừng bạn đến với website: Phan Tiến Hùng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phan Tiến Hùng

Học vị:

Chức danh: Kĩ thuật viên

Địa chỉ: Khoa Quản Lý Tài Nguyên

Di động: 0915069755

Email: phantienhung@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Phan Tiến Hùng

Degree:

Title: Technicians

Office Address:

Tel: 0915069755

Email: phantienhung@tuaf.edu.vn

Website: