Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Nguyễn Thùy Linh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thùy Linh

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Thái Nguyên

Di động: +84 936610586

Email: thuylinh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Nguyễn Thùy Linh

Degree: MSc

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Resources Management

Tel: +84 936610586

Email: thuylinh@tuaf.edu.vn

Website: