Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Vũ Hồng Thái
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Vũ Hồng Thái

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0368117999

Email: vuhongthai@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Vũ Hồng Thái

Degree: Doctor

Title: lecturer

Office Address: Faculty of Forestry (TUAF)

Tel: 0368117999

Email: vuhongthai@tuaf.edu.vn

Website:

I. Lý lịch khoa học bằng tiếng Anh

Education

Year

Institution

Major

Degree

2002 - 2006

Thai Nguyen University Of Education 

Physical education and sport

Bachelor

2009 - 2011

Bac Ninh Sport University

Physical education and sport

Master

2015 - 2020

Beijing Capital University of physical Education and Sport

Physical education and sport

PhD

Employment

Year

Position

Institution

2007-2014

Lecturer
Faculty basic science

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Vietnam

2014-2020 Doctor
Beijing Capital University of Physical Education and Sport

Interests

 1. Training Physical Education and Sport
 2. Physical Teenager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Selected Projects

  Title    Grant    Role    Time

Research function movement training for Vietnamese boys and girls aged 12~14 years Studies on the effects of physical fitness

MOET PI

2015 - 2020

Selected Publications

Vietnamese Journals

 1. Vũ Hồng Thái (2018), So sánh thể lực học sinh lứa tuổi 12-15 tuổi của Việt Nam và Trung Quốc ( Tạp chí Thể thao Viện Thể thao Hà Bắc - Trung Quốc)
 2. Vũ Hồng Thái (2019), Chương trình giáo dục thể chất trường học Việt Nam ( Tạp chí Thể thao Tiyu ShiKong - Trung Quốc)
 3. Vũ Hồng Thái (2018) Nghiên cứu phương pháp huấn luyện chức năng vận động nâng cao tố chất vận động cho học sinh lứa tuổi 12-15
 4. Vũ Hồng Thái, Bùi Minh Tuấn (2020) Nghiên cứu tiêu chuẩn chương trình giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục cộng đồng Hàn Quốc
 5. Vũ Hồng Thái (2020) Phân tích nhân tố ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế thể thao Trung Quốc
 6. Vũ Hồng Thái (2020) Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế thể thao Trung Quốc
 7. Nguyễn Thế Đặng, Vũ Hồng Thái, Bùi Minh Tuấn(2020) Kịch bản biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và những ảnh hưởng đến hoạt động TDTT

 

II. Lý lịch khoa học bằng tiếng Việt 

Đào tạo

Thời gian

Cơ sở

Chuyên ngành

Học vị

2002 - 2006

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Giáo dục thể chất

Đại học

2009 - 2011

Trường Đại học TDTT Từ Sơn Bắc Ninh

Huấn luyện và giáo dục thể chất

Thạc sỹ

2015 - 2020

Học viên TDTT Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Huấn luyện và giáo dục thể chất

Tiến sĩ

Công tác

Thời gian

Vị trí

Đơn vị

2007-2014

Giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản
2014-2020 Tiến sĩ
Học viên TDTT Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Hướng nghiên cứu

 1. Huấn luyện và giáo dục thể chất
 2. Giáo dục thể chất thanh thiếu niên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Đề tài nghiên cứu tiêu biểu

  Tên đề tài    Cấp quản lý    Vai trò    Thời gian

Nghiên cứu phương pháp huấn luyện chức năng vận động nâng cao tố chất vận động cho học sinh lứa tuổi 12-14

 Bộ Giáo dục và Đào tạo Chủ nhiệm

2015 - 2020

Công trình tiêu biểu

Tạp chí trong nước

 1. Vũ Hồng Thái (2018), So sánh thể lực học sinh lứa tuổi 12-15 tuổi của Việt Nam và Trung Quốc ( Tạp chí Thể thao Viện Thể thao Hà Bắc - Trung Quốc)
 2. Vũ Hồng Thái (2019), Chương trình giáo dục thể chất trường học Việt Nam ( Tạp chí Thể thao Tiyu ShiKong - Trung Quốc)
 3. Vũ Hồng Thái (2018) Nghiên cứu phương pháp huấn luyện chức năng vận động nâng cao tố chất vận động cho học sinh lứa tuổi 12-15
 4. Vũ Hồng Thái, Bùi Minh Tuấn (2020) Nghiên cứu tiêu chuẩn chương trình giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục cộng đồng Hàn Quốc
 5. Vũ Hồng Thái (2020) Phân tích nhân tố ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế thể thao Trung Quốc
 6. Vũ Hồng Thái (2020) Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với kinh tế thể thao Trung Quốc
 7. Nguyễn Thế Đặng, Vũ Hồng Thái, Bùi Minh Tuấn(2020) Kịch bản biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam và những ảnh hưởng đến hoạt động TDTT