Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Trường Giang

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 22 Hoàng Văn thụ - TN

0976013333

nguyentruonggiang@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đỗ Hương Giang

Giảng viên - NCS

Khoa KHCB, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0979871910

nguyenthidohuonggiang@tuaf.edu.vn

Mai Thị Ngọc Hà

Giảng viên - Th.S

Khoa học cơ bản - Đại học NLTN

0962586083

maithingocha@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng

Thạc sỹ

Tổ 17. Tân Thịnh. TPTN

0979945082

nguyenhang@tuaf.edu.vn

Nguyen Thi Thu Hang

Tiến sĩ

Đại học Nông Lâm Thái nguyên

+84 919 962 586/ 977756976

hangtnvn@tuaf.edu.vn

Dương Thế Hiển

Giảng viên - Thạc Sỹ

Xóm 10 - Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên

0979596261

duongthehien@tuaf.edu.vn

Kiều Văn Hoà

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912021320

kieuvanhoa@tuaf.edu.vn

Vũ Hồng Thái

giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Khoa học cơ bản - Đại học Nông lâm Thái Nguyên

01648129417

vuhongthai@tuaf.edu.vn

Dương Thị Kim Huệ

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0984 716 899

duongthikimhue@tuaf.edu.vn

Phạm Thanh Huế

Giảng viên - Thạc sỹ

Khu dân cư số 3, tổ 12, P.Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

+84917131328

phamthanhhue@tuaf.edu.vn

Nguyễn Bá Hùng

Giảng viên - ThS

Giảng dạy bộ môn Toán

0973429408

nbhung268@gmail.com

Đào Việt Hùng

Phó bộ môn Hóa - Thạc sĩ

Thái Nguyên

0986454999

daoviethung@tuaf.edu.vn

Phạm Tùng Hương

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0988053890

phamtunghuong1811@gmail.com

Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0985899475

nguyenthihuyen@tuaf.edu.vn