Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Vũ Thị Thu Lê

Trưởng Bộ môn KHTN, TS.GVC

Khoa Khoa học cơ bản

0979220483

vuthithule@tuaf.edu.vn

Lưu Thị Thuỳ Linh

Giảng viên - NCS

Tổ 1 Phường Quang Trung Thành phố Thái Nguyên

0986234111

luuthithuylinh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thùy Linh

Giảng viên - Thạc sỹ

Thái Nguyên

+84 936610586

thuylinh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Thu Loan

Phó Trưởng bộ môn Toán - Lý - GVC - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0913.027.849

vuthithuloan@tuaf.edu.vn

Dương Hữu Lộc

Trợ lý HSSV - Ths.NCS

Tổ 10, Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

0915 209 604

duonghuuloc@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Lợi

Tiến Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915212958

nguyenthiloi@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên

0964070182

nguyenthimai82@tuaf.edu.vn

Đoàn Thị Mai

Giảng viên - Thạc sĩ

Xã Quyết Thắng- Tp Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

0918860720

doanthimai@tuaf.edu.vn

Nguyễn Văn Mạn

Giảng viên chính - ThS

Khoa Lâm Nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0912530923

nguyenvanman@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Mão

Giảng viên chính. PGS. - Tiến sĩ

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm TN

+84-912.710771

nguyenthimao@tuaf.edu.vn

Cao Đức Minh

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0973515276/0345566000

caoducminh@tuaf.edu.vn

Lê Minh

Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế - Phó giáo Sư

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0989. 537442

leminh@tuaf.edu.vn

Vi Diệu Minh

Giảng viên - Thạc sĩ

SN 44 tổ 29 phường Hoàng Văn Thụ - TPTN

0912804929

vidieuminh@tuaf.edu.vn

Đặng Văn Minh

Giảng viên cao cấp - Giáo sư Tiến sỹ

Phường Hoàng Văn Thụ, Tp.Thai Nguyên

(+84) 0912334310

dangvanminh@tuaf.edu.vn