Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nguyễn Thị Thương Huyền

Giảng viên - Thạc sỹ

Trung tâm Ngoại ngữ THƯD

nguyenthithuonghuyen@tuaf.edu.vn

Nông Thị Thu Huyền

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

+84 912 477 913

nongthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Phạm Thị Thu Huyền

Giảng Viên - Thạc sỹ

Khoa Nông học

0988834550

phamthithuhuyen@tuaf.edu.vn

Vương Vân Huyền

Giảng viên; Chức vụ: P.T.Phòng - Ths

Phòng Thanh tra - Pháp chế

0983.309.598

vuongvanhuyen@tuaf.edu.vn

Dương Hữu Khoa

Giảng viên - Dược sĩ Đại học

Khoa CNSH-CNTP, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

+84973648682

duonghuukhoa@tuaf.edu.vn

Trần Minh Khương

giảng viên - thac sỹ

minh đức viêt yên bắc giang

0963750760

tranminhkhuong@tuaf.edu.vn

Cao Hoàng Khuyến

Giảng viên - NCS

Hương Nộn-Tam Nông-Phú Thọ

0978287108-0912103185

caohoangkhuyen@tuaf.edu.vn

Trần Trung Kiên

Giảng viên - Tiến sĩ

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

0983360276 - 0913339208

trantrungkien@tuaf.edu.vn

Từ Trung Kiên

Phó Giáo sư - Tiến sĩ

Khoa Chăn nuôi Thú y

0902119828

tutrungkien@tuaf.edu.vn

Bùi Đình Lãm

Giảng viên - ThS

Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực Phẩm

0988018584

buidinhlam@tuaf.edu.vn

Dương Xuân Lâm

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

(+84) 280 3 759 761

duongxuanlam@tuaf.edu.vn

Tô Xuân Lâm

Kĩ thuật viên - Cử nhân

Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

toxuanlam@tuaf.edu.vn

Lèng Thị Lan

Phó trưởng khoa - Tiến sĩ

Khoa khoa học cơ bản

0989142696

lengthilan@tuaf.edu.vn

Nguyễn Ngọc Lan

Giảng viên - Thạc sĩ

Trung tâm NN-THƯD

0987025715

nguyenngoclan@tuaf.edu.vn